1993 - 2009
1. M. Soylak, L. Elçi, M. Doğan, Amberlit XAD-7 ile Dolgulu Mini Kolonda Tungstenin Deriştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, KİMYA-93 (Trabzon), S246 (1993).

2. M. Soylak, U. Şahin, L. Elçi, Amberlite XAD-8 ile Molibdenin Önderiştirilmesi, KİMYA-94 (Bursa), S57 (1994).

3. M. Soylak, M. Doğan, İç Anadolu Merkez Bölgesindeki Kaplıca ve İçmece Sularının Kimyasal İncelenmesi, KİMYA 94 (Bursa), S187 (1994).

4. İ. Narin, M. Soylak, M. Doğan, Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Su Örneklerinin Lityum, Rubidyum ve Stronsiyum Derişimleri, KİMYA 97 (Van), S497 (1997).

5. İ. Narin, M. Soylak, Niğde Şehir Merkezinde Trafikten Kaynaklanan Eser Metal Kirliliği, KİMYA 97 (Van), S693 (1997).

6. R. Saraymen, M. Soylak, İ. Narin, M. Altuner, Kayseri Bel-Sin Bölgesinde Yaşayan Sağlıklı Kişilerin Serum Kadmiyum Düzeyleri, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri (Kayseri), S50 (1997).

7. Ü. Divrikli, M. Soylak, S. Kurtoğlu, M. Doğan, Kayseri Merkezindeki Çocukların İdrar İyot Düzeylerinin Spektrofotometrik Tayini, KİMYA 99 (Samsun), S21 (1999).

8. F. Armağan, M. Soylak, L. Elçi, M. Doğan, HP-20 Reçinesi Dolgulu Mini Kolonlarda Bakır ve Nikelin Zenginleştirilmesi, KİMYA 2000 (Diyarbakır), S325 (2000).

9. M. Soylak, S. Saraçoğlu, Ü. Divrikli, F. Armağan, L. Elçi, Tokat İl Merkezi Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri, KİMYA 2000 (Diyarbakır), S326 (2000).

10. B. Özcan, M. Soylak, L. Elçi, Bazı Metal İyonlarının Birlikte Çöktürüldükten Sonra FAAS ile Tayinleri, KİMYA 2001 (Boğaziçi-Istanbul), AK-P38 (2001).

11. S. Saraçoğlu, M. Soylak, B. Özcan, L. Elçi, Chromotrope 2R/Amberlite XAD-1180 Reçinesi Üzerinde Metal İyonlarının Adsorpsiyonları, KİMYA 2001 (Boğaziçi-Istanbul), AK-P39 (2001).

12. A. Uzun, M. Soylak, L. Elçi, Chromosorb-105 Reçinesi Dolgulu Kolonda Bazı Eser Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, KİMYA 2001 (Boğaziçi-Istanbul), AK-P53 (2001).

13. M. Soylak, Ü. Divrikli, S. Saraçoğlu, A.Uzun, L. Elçi, Yozgat Çevresindeki Akarsulardan Toplanan Sediment Örneklerinin Eser Metal İçerikleri, KİMYA 2001 (Boğaziçi-Istanbul), AK-P54 (2001).

14. O. Türkoğlu, H. Çolak, M. Soylak, Erbiyumun Spektrofotometrik Tayini, KİMYA 2001 (Boğaziçi-Istanbul), AN-P24 (2001).

15. O. Türkoğlu, M. Soylak, H. Çolak, V2O5 Dope Edilmiş g-Bi2O3 Katı Çözeltisinin Elektriksel İletkenliğinin İncelenmesi, KİMYA 2001, (Boğaziçi-Istanbul) AN-P25 (2001).

16. Ü. Divrikli, M. Soylak, Latif Elçi, Seryum Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Arsenik Türlemesi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, S7, Bursa (2002).

17. Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, M. Doğan, Yozgat İl Merkezinden Toplanan Sokak Tozlarında Ağır Metal Tayinleri, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P10, Bursa (2002).

18. İ. Narin, M. Soylak, K. Kayakırılmaz, L. Elçi, M. Doğan, Deri Sanayi Atık Sularında Krom Türlemesi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, S12, Bursa (2002).

19. A.U. Karatepe, M. Soylak, L. Elçi, Sellüloz Nitrat Membran Filtre Üzerinde Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P20, Bursa (2002).

20. S. Saraçoğlu, M. Soylak, L. Elçi, Akışa Enjeksiyonlu Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakırın Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P28, Bursa (2002).

21. M. Soylak, Y. Akkaya, L. Elçi, Diaion HP-20 Üzerinde Bazı Metal İyonlarının 1-(Nitroso) 2-(Naftol) Şelatları Halinde Katı Faz Ekstraksiyonları, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P30, Bursa (2002).

22. S. Saraçoğlu, M. Soylak, L. Elçi, Samaryum Hidroksitle Birlikte Çöktürme Sonrası Bazı Eser Elementlerin Alevli AAS ile Tayinleri, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P29, Bursa (2002).

23. O. Türkoğlu, H. Çolak, M. Soylak, Gd2O3 Katkılanmış Bi2O3 Polimorflarının Sentezlenmesi, KİMYA 2002, AN-S45, Konya (2002).

24. İ. Narin, M. Soylak, K. Kayakırılmaz, L. Elçi, M. Doğan, XAD-16-PAN Şelat Reçinesinin Sentezi ve Metal Zenginleştirme Çalışmalarında Kullanımı, KİMYA 2002, AK-P44, Konya (2002).

25. İ. Narin, M. Soylak, Ambersorb-563/ 1-(2 Piridilazo)-2-Naftol (PAN) Reçinesi Üzerinde Metal Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, KİMYA 2002, AK-P45, Konya (2002).

26. M. Soylak, Off-Line ve On-Line Katı Faz Özütleme Zenginleştirme Yöntemleri, Çağrılı Konuşmacı, KİMYA 2002, C21, Konya (2002).

27. K. Ibaoğlu, H. Sarı, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, Defne Yapraklarından Ekstrakte Edilen 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9-oxo-10-pentyl-9,10-dihydro-acridine-2,3,6,7-Tetra carboxylic Acid’in (TPAT) Potansiyometrik Olarak Asitlik Sabitlerinin Tayini, KİMYA 2004, 35, Kars (2004).

28. H. Çolak, O. Türkoğlu, M. Soylak, Bazı Bitkisel Çay Örneklerinin Ağır Metal İçeriklerinin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi İle Tayinleri, KİMYA 2004, 219, Kars (2004).

29. M. Soylak, M. Tüzen, İ. Narin, H. Sarı, Kayseri ve Çevresinde Üretilen Bazı Baharat Örneklerinin Eser Ağır Metal İçerikleri, KİMYA 2004, 313, Kars (2004).

30. A.U. Karatepe, M. Soylak, L. Elçi, Chromosorb-105 Reçinesi Dolgulu Kolonda Talyum Türlemesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 99, Malatya (2004).

31. İ. Narin, M. Tüzen, H. Sarı, M. Soylak, Patates ve Mısır Cipslerinin Demir, Çinko, Mangan ve Bakır İçeriklerinin Alevli AAS ile Tayini, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 103, Malatya (2004).

32. M. Soylak, S. Saraçoğlu, Ü. Divrikli, L. Elçi, Erbiyum Hidroksitle Birlikte Çöktürme Sonrası Bazı Eser Elementlerin Alevli AAS İle Tayinleri, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 108, Malatya (2004).

33. S. Saraçoğlu, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, L. Elçi, M. Doğan, Bazı Bisküvi Örneklerinin Ağır Metal İçeriklerinin Mikrodalga ile Çözünürleştirildikten Sonra Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 109, Malatya (2004).

34. M. Soylak, İ. Narin, On-Line Katı Faz Özütleme-FAS Kombinasyonu ile Kadmiyum Önderiştirilmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 112, Malatya (2004).

35. M. Soylak, H. Çolak, O. Türkoğlu, İç Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Çeşitli Tahıl ve Bakliyat Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 113, Malatya (2004).

36. O. Türkoğlu, M. Soylak, Bakırın Spektrofotometrik Olarak Klor(fenil)glioksim ile Tayini, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 124, Malatya (2004).

37. H. Çolak, M. Soylak, M. Tüzen, O. Türkoğlu, L. Elçi, Bazı Hazır Çorbaların Ağır Metal İçerikleri, KİMYA 2005, 105, Kuşadası-İzmir (2005).

38. M. Soylak, H. Çolak, G. Önal, O. Türkoğlu, M. Doğan, Kayseride Üretilen Bazı Kuruyemiş Örneklerinin Ağir Metal İçerikleri, KİMYA 2005, 106, Kuşadası-İzmir (2005).

39. V.N. Bulut, C. Duran, M. Tüfekçi, L. Elçi, M. Soylak, Amberlit XAD-2010/NaDDTC Katı-Faz Ekstraksiyon Sistemi ile Krom Türlemesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 18, Çanakkale (2006).

40. A. Duran, M. Tüzen, M. Soylak, Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Meyve Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 433, Çanakkale (2006).

41. İ. Narin, S. Sarıoğlan, M. Soylak, Bazı Eser Metal İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesinde 2-(2-Thiazolylazo)-p-Cresol - Duolite XAD 761 Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 69, Çanakkale (2006).

42. İ. Narin, Y. Sürme, E. Berçin, M. Soylak, SP70-α-Benzoin Oksim Şelat Reçinesinin Sentezi ve Eser Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 70, Çanakkale (2006).

43. Y. Sürme, İ. Narin, E. Şahmetlioğlu, M. Soylak, Niğde Civarı Araç Trafiğinin Ağır Metal Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 89, Çanakkale (2006).

44. S. Saracoglu, M. Soylak, D.S. Kacar, L. Elci, W.N.L. dos Santos, V.A. Lemos, S.L.C. Ferreira, Kurşun ve Demir Tayini İçin Faktör Tasarımı ile Bir Birlikte Çöktürme Yöntemi Optimizasyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 95, Çanakkale (2006).

45. S. Saracoğlu, K.O. Saygı, O.D. Uluozlu, M. Tüzen, M. Soylak, Hazır Bebek Mamalarında Eser Metal Tayini İçin Üç Farklı Çözünürleştirme Yönteminin Karşılaştırılması, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 96, Çanakkale (2006).

46. M. Soylak, R.S. Çay, Selüloz Nitrat Membran Filtrede Gümüş ve Kurşunun Zenginleştirilmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 152, Çanakkale (2006).

47. F. Aydın, M. Soylak, Uranyum ve Toryum’un Duolit XAD 761 Reçinesi ile Katı Faz Ekstraksiyonu ve ICP-MS ile Tayinleri, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 153, Çanakkale (2006).

48. M. Tüzen, K.O. Saygı, E. Melek, M. Soylak, Selenyumun Katı Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve GFAAS ile Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 169, Çanakkale (2006).

49. M. Soylak, M. Tüzen, Diaion SP-850 Dolgulu Kolonlarda Bazı Metallerin α -Benzoin Oksim Komplekleri Halinde Katı Faz Ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 170, Çanakkale (2006).

50. A. Gündoğdu, C. Duran, H.B. Şentürk, L. Elçi, M. Soylak, Amberlit XAD-2010/8-HQ Katı Faz Ekstraksiyon Sistemi İle Bazı Eser Metallerin Zenginleştirilmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 177, Çanakkale (2006).

51. M. Tüzen, K.O. Saygi, M. Soylak, Selenyumun Birlikte Çöktürme ile Türlendirilmesi ve GFAAS ile Tayini, KİMYA 2006, AKP-14, Kayseri (2006).

52. O.D. Uluozlu, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, Balık Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, KİMYA 2006, AKP-16, Kayseri (2006).

53. K.O. Saygi, E. Melek, M. Tüzen, S. Saracoğlu, M. Soylak, Kayseri Yöresinden Toplanan Kuru Kayısı Örneklerinde Eser Metal Tayini İçin Yaş Yakma ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, KİMYA 2006, AKP-49, Kayseri (2006).

54. Ş. Demirel, M. Tüzen, S. Saracoğlu, M. Soylak, Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Bazı Gıda Maddelerinde Eser Metal Tayini İçin Örnek Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, KİMYA 2006, AKP-53, Kayseri (2006).

55. F. Aydın, M. Soylak, Bazı Ağır Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmeleri, KİMYA 2006, AKP-76, Kayseri (2006).

56. A. Duran, M. Soylak, S.A. Tuncel, Vinil Piridin Bazlı Sorbentlerin Ağır Metaller ile Etkileşimi, KİMYA 2006, AKP-93, Kayseri (2006).

57. M.G. Yalçın, İ. Narin, M. Soylak, Karasu Deresi (Niğde) Sediment Örneklerinin Ağır Metal Derişimleri, KİMYA 2006, AKP-98, Kayseri (2006).

58. A. Sarı, Ö. Işıldak, M. Soylak, M. Akçay, A. Karaipekli, Stearik Asitin Sepiolit Yüzeyindeki Adsorpsiyonu İçin Denge ve Termodinamik Parametrelerinin İncelenmesi, KİMYA 2006, FKP-18, Kayseri (2006).

59. E. Özdemir, İ. Narin, H. Özbilge, H. Hızlısoy, M. Soylak, Staphylococcus Auerus ATCC 25923 İmmobilize Edilmiş Dowex Optipore V-493 Biyosorbent Reçinesi Kullanilarak Pb(II), Cd(II) ve Cu(II) İyonlarinin Zenginleştirmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 104, İzmir (2007).

60. A. Duran, M. Tüzen, M. Soylak, Kayseri Marketlerinde Sunulan Çeşitli Şekerleme ve Sakız Örneklerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 105, İzmir (2007).

61. S. Çandır, İ. Narin, M. Soylak, Cr(III), Pb(II), Cu(II), Ni(II), Bi(III) ve Cd(II) İyonlarının Miseller Sistem Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi ve AAS İle Tayinleri, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 106, İzmir (2007).

62. Ö.D. Uluözlü, A. Sarı, M. Tüzen, M. Soylak, Liken (Parmelina tiliaceae) ile Sulu Çözeltiden Pb(II) ve Cr(III)’ ün Uzaklaştırılması, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 107, İzmir (2007).

63. D. Mendil, M. Tüzen, C. Usta, M. Soylak, Bacillus Thuringiensis Yüklenmiş Cromosorb 101 Reçinesinde Bazi Eser Metallerin Zenginleştirilmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 108, İzmir (2007).

64. D. Çıtak, A. Sarı, M. Tüzen, M. Soylak, Bakır(II) ve Kurşun(II) İyonlarının Yüzey Alanı Genişletilmiş Perlit Üzerindeki Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 109, İzmir (2007).

65. M. Tüzen, K.Ö. Saygı, M. Soylak, Karbon Nanotüp Kullanilarak Eser Metallerin Ayrilmasi ve Zenginleştirilmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 110, İzmir (2007).

66. M. Tüzen, E. Melek, M. Soylak, Bakır, Demir ve Çinko İyonlarının Biyolojik Sorpsiyonu ve Alevli AAS ile Tayini, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 111, İzmir (2007).

67. M. Tüzen, M. Soylak, Kurşun, Altin ve Palladyumun Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 112, İzmir (2007).

68. F. Aydın, M. Soylak, 1-Nitroso-2-Naftol ile Doyurulmuş MCI GEL CHP20P Reçinesi ile U(VI), Th(IV), Ti(IV), Fe(III), Pb(II) ve Cr(III) Metallerinin Zenginleştirilmesi ve ICP-MS ile Tayinleri, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 22, İzmir (2007).

69. İ. Narin, A. Kars, M. Soylak, Cr(VI) ve Cr(III)’ün Kati Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve Gida, Su ve Farmasötik Örneklerde Kromun Tayini, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 113, İzmir (2007).

70. V.N. Bulut, C. Duran, A. Gündoğdu, N. Yıldırım, M. Soylak, M. Tüfekçi, 3-benzil-4-p-nitrobenzilidenamino-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on Bileşiğinin Yeni Bir pH İndikatörü Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, KİMYA 2007, ANL020P, Malatya (2007).

71. V.N. Bulut, C. Duran, A. Gündoğdu, N. Yıldırım, M. Soylak, L. Elçi, 3-benzil-4-p-nitrobenzilidenamino-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on Bileşiğinin Birlikte Çöktürme ile Metallerin Zenginleştirilmesinde Kullanılması, KİMYA 2007, ANL021P, Malatya (2007).

72. A. Gündoğdu, C. Duran, V.N. Bulut, H. Serencam, M. Soylak, M. İmamoğlu, H.B. Şentürk, Çay Fabrikası Çay Atıklarından Aktif Karbon Eldesi ve Sulardan Metal Uzaklaştırılmasında Kullanılması, KİMYA 2007, ANL049P, Malatya (2007).

73. C. Duran, V.N. Bulut, A. Gündoğdu, M. Soylak, A.O. Beldüz, F.Ş. Beriş, Anoxybacillus Gonensis Yüklü Diaion HP-2MG Reçinesi İle Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, KİMYA 2007, ANL009S, Malatya (2007).

74. M.G. Yalçin, İ. Narin, M. Soylak, Gümüşler Deresine Etki Eden Kirleticiler ve Gerekli Tedbirler, Niğde, Uluslararası Katılımlı II. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 6-8 Subat, Ankara (2008).

75. C. Duran, V.N. Bulut, D. Özdeş, A. Gündoğdu, M. Soylak, Bir Triazol Bileşiği Kullanarak Taşiyici Element İlavesiz Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Kromun Türlendirilmesi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 199, Elazığ (2008).

76. A. Duran, M. Tüzen, M. Soylak, Çeşitli Kedi ve Köpek Mamalarinin Ağir Metal Düzeyleri, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 124, Elazığ (2008).

77. F. Çelik, D. Mendil, M. Tüzen, M. Soylak, Bazi Karayosunu ve Likenlerde Ağir Metal Tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 177, Elazığ (2008).

78. Ö.D. Uluözlü, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, Bazi Tavuk Ürünlerinde Eser Element Seviyelerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 129, Elazığ (2008).

79. V.N. Bulut, C. Duran, A. Gündoğdu, N. Yıldırım, M. Soylak, L. Elçi, Eser Metallerin Bir Triazol Türevi Kullanarak Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Ayrilmasi ve Zenginleştirilmesi İçin Yeni Bir Yaklaşim, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 137, Elazığ (2008).

80. M. Soylak, M. Tuzen, D. Citak, H.S. Ferreira, M.G.A. Korn, M.A. Bezerra, Bakir ve Nikel İyonlarinin Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri İçin Bir Kati Faz Ekstraksiyon Sistemi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 144, Elazığ (2008).

81. E. Özdemir, İ. Narin, M. Soylak, Pb(II), Cd(II), Cu(II), Ni(II) ve Cr(III) İyonlarının Miseller Sistem Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 150, Elazığ (2008).

82. V.N. Bulut, C. Duran, Z. Bıyıklıoğlu, M. Tüfekçi, A. Gündoğdu, M. Soylak, Bakirin Bir Benzo-15-Crown-5 Türevi ile Sivi–Sivi Ekstraksiyonu ve Spektrometrik Tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 163, Elazığ (2008).

83. C. Duran, V.N. Bulut, H. Kantekin, M. Soylak, H.B. Şentürk, M. Tüfekçi, Dibenzo 18-Crown-6 Türevi Yeni Bir Bileşiğin Asit-Baz İndikatörü Olarak Kullanilabilirliğinin Araştirilmasi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 179, Elazığ (2008).

84. A. Gündoğdu, D. Özdeş, C. Duran, V.N. Bulut, M. Soylak, H.B. Şentürk, Atık sulardan Pb(II) iyonlarının Kızılçam (Pinus pinaster) Kabuklarıyla Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik ve Termodinamik İnceleme, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 185, Elazığ (2008).

85. D. Özdeş, A. Gündoğdu, B. Kemer, C. Duran, H.B. Şentürk, M. Soylak, Bakır İşletmeleri Atık Çamurunda Pb(II) Adsorpsiyonu, KİMYA 2008, Mağusa- KKTC, AKP 18 (2008).