2009 - 2012
86. Ü. Divrikli, H. Şentürk, Y. Vardar, G. Ünlü, M. Soylak, L. Elçi, Atomik Absorpsiyon Spektrometrik ve Spektrofotometrik Ticari Şalgam Suyu Analizleri, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 61, Ankara (2009).

87. M. Soylak, Y.E. Ünsal, Karbon Nanotüp Disk Üzerinde Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 50, Ankara (2009).

88. M. Soylak, Y.E. Ünsal, A. Aydın, N. Kızıl, Selüloz Asetat Membran Filtre Üzerinde Nikel(II) nin Zenginleştirme Koşullarının Araştırılması, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 51, Ankara (2009).

89. A. Duran, M. Tüzen, M. Soylak, Alevli AAS ile Tayin Öncesi Altının Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 52, Ankara (2009).

90. V.N. Bulut, D. Arslan, D. Özdeş, M. Soylak, M. Tüfekçi, Alüminyumun 8-Hidroksikinolin-Co(II) ile Birlikte Çöktürülmesi, Zenginleştirilmesi ve UV-Vis Spektrofotometrik Tayini, KİMYA 2009, S-43, Sivas (2009).

91. C. Duran, D. Özdeş, V.N. Bulut, A. Gündoğdu, M. Soylak, Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin İçme Suyu Arıtma Tesisleri Atık Çamuru ile Uzaklaştırılabilirliğinin Araştırılması, KİMYA 2009, AP-024, Sivas (2009).

92. A. Gündoğdu, H.B. Şentürk, D. Özdeş, C. Duran, M. İmamoğlu, M. Soylak, Çay Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbon ile Fenolün Sulardan Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik ve Termodinamik İnceleme, KİMYA 2009, AP-025, Sivas (2009).

93. H.B. Şentürk, D. Özdeş, A. Gündoğdu, C. Duran, M. Soylak, Sulu Çözeltilerden Fenolün Organobentonit Üzerinde Adsorpsiyonla Uzaklaştırılması, P-26, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, KTÜ, Trabzon (2009).

94. B. Kemer, D. Özdeş, A. Gündoğdu, V.N. Bulut, M. Soylak, Removal of Fluoride Ions by Adsorption on Tirebolu Bentonite, PI-44, 8th International Electrochemistry Meeting in Turkey, Side-Antalya (2009).

95. M. Soylak, Eser Metallerin Önderistirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Tayinleri I. Eser Analiz Çalıştayı, 1, Karahayıt-Denizli (2010).

96. C. Duran, M. Soylak, L. Elçi, Birlikte Çöktürme ile Eser Elementlerin Zenginlestirilmesi ve Yeni Uygulamalar I. Eser Analiz Çalıştayı, 20, Karahayıt-Denizli (2010).

97. A. Karatepe, M. Soylak, L. Elçi, Çift Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanılarak Bazı Eser Metallerin Zenginlestirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, I. Eser Analiz Çalıştayı, 31, Karahayıt-Denizli (2010).

98. R. Sert, Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, XAD-7 Kolon Yardımıyla Bazı Eser Elementlerin Kromatografi ile Deristirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 37, Karahayıt-Denizli (2010).

99. M. Tüzen, M. Soylak, L. Elci, Katı Faz Ekstraksiyonu ve Türleme, I. Eser Analiz Çalıştayı, 40, Karahayıt-Denizli (2010).

100. M. Soylak, N. Kızıl, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Neodinyum (III) Hidroksit ile Birlikte Çöktürme ile Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 48, Karahayıt-Denizli (2010).

101. K.Ö. Saygı, M. Tüzen, M. Soylak, Cr(VI) ve Cr(III)’ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginlestirilmesi ve Türlemesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 49, Karahayıt-Denizli (2010).

102. M. Tüfekçi, V. N. Bulut, H. Elvan, D. Özdes, M. Soylak, C. Duran, Pb(II), Cd(II), Co(II) ve Zn(II)’ nin Dietilditiyokarbamat–Mo(VI) ile Birlikte Çöktürülmesi ve Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 51, Karahayıt-Denizli (2010).

103. M. Soylak, A. Aydın, Tulyum (III) Hidroksit ile Birlikte Çöktürme ile Bazı Metal İyonlarinin Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 52, Karahayıt-Denizli (2010).

104. D. Çıtak, M. Tüzen, M. Soylak, Zirkonyum(IV) Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 53, Karahayıt Denizli, (2010).

105. Ö.D. Uluözlü, M. Tüzen, M. Soylak, Birlikte Çöktürme Teknigi ile Ni/2-Nitrozo-1-Naftol-4-Sülfonik Asit Kullanılmasıyla Krom Türlemesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 54, Karahayıt-Denizli, (2010).

106. Ö.D. Uluözlü, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, Streptococcus Pyogenes Mikroorganizması Yüklenmis Sepabeads Sp 70 Reçinesi ile Katı-Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 55, Karahayıt-Denizli (2010).

107. M. Soylak, Y.E. Ünsal, Kursun ve Demir’in Buckytüp Disk Kullanılarak Zenginlestirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini, I. Eser Analiz Çalıştayı, Karahayıt-Denizli, 63 (2010).

108. M. Soylak, D. Hasercan, Fe(III), Cu(II) ve Pb(II) Pirolatekol Viyolet Kompleksi Halinde Çok Duvarlı Nanotüp Üzerinde Zenginlestirilme Sartlarının Arastırılması, I. Eser Analiz Çalıştayı, Karahayıt-Denizli, 64 (2010).

109. M. Soylak, İ. Murat, Violurik Asit Selatları Halinde Bazı Metal İyonlarının Nanotüpler Üzerinde Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 65, Karahayıt-Denizli (2010).

110. S. G. Özcan, N.Ö. Satıroglu, M. Soylak, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Fe(III), Cu(II), Mn(II) ve Pb(II) İyonlarının Katı-Faz Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini I. Eser Analiz Çalıştayı, 66, Karahayıt-Denizli (2010).

111. İ. Aydın, İ. Narin, M. Soylak, Sp70/5-Br-PADAP Selat Reçinesinde Cd(II) ve Cr(III) iyonlarının Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayini, I. Eser Analiz Çalıştayı, 69, Karahayıt-Denizli (2010).

112. M. Soylak, E. Yılmaz, Ni(II), Cu(II), Fe(III) ve Co(II)’nin TAR Kompleksleri Halinde Diaion SP-850 Reçinesi Üzerinde Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 70, Karahayıt-Denizli (2010).

113. D. Özdes, C. Duran, N. Demirbas, A. Gündogdu, H.B. Sentürk, M. Soylak, Yeni Bir Etilkarbamat Türevi ile Cu(II), Ni(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Amberlit XAD-2010 Üzerinde Zenginlestirilmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, Karahayıt-Denizli, 71 (2010).

114. D. Çıtak, Ö. Yıldız, M. Tüzen, M. Soylak, Kursun, Demir ve Bakır’ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginlestirilmesi ve AAS ile Tayinleri, I. Eser Analiz Çalıştayı, 72, Karahayıt-Denizli (2010).

115. D. Mendil, Ö.F. Ünal, M. Tüzen, M. Soylak, Balık ve Sediment Örneklerinde Eser Element Tayini için Çözünürlestirme Tekniklerinin Karşılaştırılması, I. Eser Analiz Çalıştayı, 85, Karahayıt-Denizli (2010).

116. M. Soylak, Z. Cihan, E. Yilmaz, Kayseri’de Satılan Çesitli Baharat ve Sifalı Bitkilerinin Agır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi, I. Eser Analiz Çalıştayı, 90, Karahayıt-Denizli (2010).

117. A. Duran, M. Tüzen, M. Soylak, Itterbiyum (III) Hidroksit Birlikte Çöktürme Sistemi ile Krom Türlemesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 111, Erzurum (2010).

118. İ. Narin, A.T. Bişkin, M. Uçan, M. Soylak, Kızılırmak Nehri Avanos Bölgesinden Toplanan Dip Çamuru Örneklerin Eser Metal Düzeyleri, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 101, Erzurum (2010).

119. A. Gündoğdu, C. Duran, H.B. Şentürk, M. Soylak, Y. Önal, M. İmamoğlu, Fabrika Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 112, Erzurum (2010).

120. M. Soylak, E. Yılmaz, Fe(III), Cu (II), Ni (II), Zn(II) Ve Pb (II)’nin Tek Duvarlı Nanotüp Disk Üzerinde Zenginleştirilmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 62, Erzurum (2010).

121. H. Serencam, V. N. Bulut, M. Tüfekçi, C. Duran, S. Hamza, M. Soylak, Pd (II)'nin Triazol Kompleksi Halinde Amberlit XAD-2010 Reçinesi Üzerinde Seçimli Zenginleştirilmesi ve Çevresel Örneklerde Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 171, Erzurum (2010).

122. D. Özdeş, C. Duran, H. Elvan, N. Demirbaş, V.N. Bulut, M. Soylak, Cr(III), Cd(II) ve Pb(II) İyonlarının Yeni Bir Karbotiyoamit Üzerinde Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 190, Erzurum (2010).

123. İ. Narin, C. G. Altınordu, M. Soylak, Kayseride Satılan Bazı Kuruyemiş Örneklerinin Eser Element Düzeylerinin FAAS İle Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 231, Erzurum (2010).

124. C. Duran, D. Özdeş, S. Fandaklı, A. Gündoğdu, M. Tüfekçi, M. Soylak, Cu(II) ve Pb(II)’nin Amberlit XAD-2010 Dolgulu Mini Kolonda Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayinleri, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 187, Erzurum (2010).

125. M. Soylak, A. Aydın, N. Kızıl, Bazı Metallerin Prasadyum Hidroksit ile Birlikte Çöktürürülerek Zenginleştirilmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 184, Erzurum (2010).

126. N. Öztürk, V.N. Bulut, C. Duran, M. Soylak, Altın Cevherinde ve Anot Çamurunda Pd (II)' nin 1,5-Difenilkarbazit-Bakır(II) ile Birlikte Çöktürülerek Seçimli Zenginleştirilmesi ve FAAS İle Tayinleri, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 182, Erzurum (2010).

127. Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, Akışa Enjeksiyonlu Katı Faz Özütleme ile Bakır Deriştirilmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 136, Erzurum (2010).

128. M. Soylak, Y.E. Ünsal, Fe(III) ve Pb(II) İyonlarının Çok Duvarlı Nanotüp Üzerinde Katı Faz Ekstraksiyonu, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 87, Erzurum (2010).

129. M. Soylak, Z. Cihan, E. Yılmaz, Organik Yetiştirilmiş Kuru Gıdaların Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 91, Erzurum (2010).

130. M. Soylak, Eser Elementlerin-Deriştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar, Çağrılı Konuşmacı, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2, Erzurum (2010).

131. C. Duran, D. Özdeş, D. Sahin,V.N. Bulut, A. Gündoğdu, M. Soylak, Fe(III) ve Pd(II)’nin Yeni Triazol Kompleksleri ile Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Önderiştirilmesi, KİMYA 2010, AP021, Zonguldak (2010).

132. C. Duran, D. Özdeş, D. Sahin,V.N. Bulut, A. Gündoğdu, M. Soylak, Cu(II) ve Cd(II) nin Yeni Bir Triazol ile Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürülmesi ve Zenginleştirilmesi, KİMYA 2010, AS07, Zonguldak (2010).

133. D. Özdeş, C. Duran, A.K. Bayraktar, V.N. Bulut, M. Soylak, Atık Sulardan Cd(II) Uzaklaştırılmasında Kızılçam Yapraklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması, KİMYA 2011, AP006, Erzurum (2011).

134. M. Soylak, Atomik Absorpsiyon Spektroskopik Tayinler Öncesi Örnek Hazırlama Teknikleri, Çağrılı Konuşmacı, XII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2, Antalya-Side (2011)

135. A. Karatepe, M. Soylak, Bazı Metallerin Deniz Süngeri Üzerinde Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 22, Antalya-Side (2011)

136. D. Özdeş, C. Duran, H. Bektaş, M. Tüfekçi, M. Soylak, Bir Hidrazid Türevi Kullanarak Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Bakırın Seçimli Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 33, Antalya-Side (2011)

137. E. Yılmaz, Z.A. ALOthman, H.T.M. Sumayli, M. İbrahim, M. Soylak, Determination of Pb(II), Cu(II), Ni(II) and Fe(III) by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Preconcentration on Single Carbon Nanotube, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 42, Antalya-Side (2011)

138. İ. Narin, A. T. Bişkin, M. Uçan, M. Tüzen, D. Mendil, M. Soylak, Niğde ve Yöresinde Doğal Olarak Yetişen 11 Farklı Mantar Türünün Eser Metal Düzeyleri, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 55, Antalya-Side (2011)

139. A.T. Bişkin, İ. Narin, M. Uçan, M. Soylak, Kongo Kırmızısı Boyanın Bulutlanma Noktası ile Ekstraksiyonu ile Zenginleştirlmesi ve UV-Vis Spektrofotometresiyle Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 56, Antalya-Side (2011)

140. Y.E. Ünsal, M. Soylak, M. Tüzen, Çeşitli Gıda Örneklerinde Eser Düzeyde Bulunan Sunset Yellow Boyar Maddesinin Ayırma ve Zenginleştirme Sonrası Spektrofotometrik Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 59, Antalya-Side (2011)

141. M. Soylak, İ. Murat, Lutesyum(III) Hidroksit ile Bazı Metal İyonlarının Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 71, Antalya-Side (2011)

142. Y.E. Ünsal, M. Soylak, M. Tüzen, Toz İçecekler ve Gıda Atık Sularında Eser Düzeyde Bulunan Allura Red’in Ayırma ve Zenginleştirmesi Sonrası Spektrofotometrik Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 86, Antalya-Side (2011)

143. M. Soylak, Z. Topalak, Cd(II), Zn(II) ve Pb(II) İyonlarının Diaion SP 207 Reçinesi Üzerinde Katı Faz Ekstraksiyonu, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 87, Antalya-Side (2011)

144. M. Soylak, H.Z. Cihan, Tartrazin Boyar Maddesinin Karbon Nanotüp ile Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 88, Antalya-Side (2011)

145. A. Karatepe, M. Soylak, L. Elçi, Bazı Gıda Boyalarının Ağır Metal İçeriklerinin Alevli AAS ile Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 133, Antalya-Side (2011)

146. M. Soylak, N. Kızıl, Cr(III) ve Cr(VI)’nın Birlikte Çöktürmeyle Türlemesi, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 138, Antalya-Side (2011)

147. M. Soylak, E. Yılmaz, M. Sheibani, M. Ghaedi, M. Montazerozohori, Kurşunun Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 139, Antalya-Side (2011)

148. İ. Narin, M. Uçan, A.T. Bişkin, M. Soylak, Kristal Viyole Boyasının Misel Ortam Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve UV-Vis Spektrofotometresiyle Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 231, Antalya-Side (2011)

149. T. Keleşoğlu, V.N. Bulut, A. Gündoğdu, D. Özdeş, C. Duran, H.B. Şentürk, M. Soylak, Trabzon Yöresinde Üretilen ve Tüketilen Tereyağlarda Bazı Metallerin Atomik Spektrometrik Yöntemleri ile Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 228, Antalya-Side (2011)