2012 - 2015
150. S. Silici, O.D. Uluozlu, M. Tuzen, M. Soylak, Heavy Metal Levels in Honey and Honeybee Samples from South-west Anatolia, Turkey, The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri (2012).

151. F. Shah, E. Yilmaz, T.G. Kazi, H. I. Afridi, M. Soylak, A Simple And Green Ionic Liquid Based Liquid-Liquid Microextraction For Pb(II) Preconcentration Using Triton X-100 as Dispersant, II. Eser Analiz Çalıştayı, 26, Trabzon, (2012).

152. G.A. Kandhro, M. Soylak, T.G. Kazi, E. Yilmaz, H.I. Afridi, Dispersive Liquid-Liquid Mıcroextraction for Pre-Concentratıon of Copper As 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol Complex Followed by Flame Atomic Absorption Spectrometry, II. Eser Analiz Çalıştayı, 27, Trabzon (2012).

153. D. Mendil, H. Bardak, M. Tüzen, M. Soylak, Tetraetilenpentamin İle Modifiye Edilmiş Silikajel Dolgulu Mini Kolonda Sb(III) ve Sb(V) Türlendirilmesi ve GFAAS İle Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 28, Trabzon (2012).

154. A. Duran, M. Soylak, M.Tüzen, Kayseri'de Tüketilen Bazı Balık Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri, II. Eser Analiz Çalıştayı, 39, Trabzon (2012).

155. A. Sungur, E. Yılmaz, M. Soylak, S. Yılmaz, H. Özcan, Farklı Özellikteki Topraklarda Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Bazı Ağır Metallerin Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 41, Trabzon (2012).

156. A. Karatepe, Ç. Akalın, M. Soylak, Ponceau-4R ve Sudan Orange-G Boyalarının Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 44, Trabzon (2012).

157. D. Özdeş, C. Duran, H. Bektaş, V. N. Bulut, M. Tüfekçi, M. Soylak, Pb(II), Cd(II), Zn(II) ve Fe(III) İyonlarının Bir Asetohidrazit Türevi İle Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi Ve Çeşitli Gıda Numunelerinde Tayinleri, II. Eser Analiz Çalıştayı, 63, Trabzon (2012).

158. M. Soylak, E. Yılmaz Altın’ın İyonik Sıvı Mikroekstraksiyonu Zenginleştirilmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 70, Trabzon (2012).

159. M. Soylak, E. Yılmaz, Ülkemizden Çeşitli Ekmek Örneklerinin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 71, Trabzon (2012).

160. F. Altun, Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, Dispersif Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Bazı Eser Metallerin Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 77, Trabzon (2012).

161. M. Soylak, D. Hasercan, Bazı Ağır Metal İyonlarının İterbiyum (III) Hidroksit ile Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 106, Trabzon (2012).

162. M. Tuzen, Y.E. Unsal, M. Soylak, Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirildikten Sonra Kozmetik Örneklerinde ve Endüstriyel Atık Sularda Rodamin B Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 107, Trabzon (2012).

163. N. Gökkaya, Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, Bazı Eser Metallerin Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmeleri ve AAS İle Tayinleri, II. Eser Analiz Çalıştayı, 113, Trabzon (2012).

164. N. Öztürk, A. Gündoğdu, D. Özdeş, C. Duran, H. B. Şentürk, M. İmamoğlu, M. Soylak, Çay Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbon ile Civa İyonlarının Ayrılması Ve Zenginleştirilmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 117, Trabzon (2012).

165. M. Soylak, R. Altın, Palladyum’un Tulyum(III) Hidroksit İle Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 127, Trabzon (2012).

166. M. Soylak, S. Yiğit, Pb(II)’nin Selüloz Nitrat Membran Filtre Üzerinde Zenginleştirilmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 138, Trabzon (2012).

167. S. Saracoglu, E. Yılmaz, M. Soylak, Speciation of Chromium in Water and Soil Samples after Coprecipitation, II. Eser Analiz Çalıştayı, 141, Trabzon (2012).

168. M. Soylak, Y.E. Ünsal, M. Tüzen, Çeşitli Deterjan Örneklerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS İle Belirlenmesi, II. Eser Analiz Çalıştayı, 151, Trabzon (2012).

169. A. Karatepe, Z. Erbaş, M. Soylak, Bazı Metal İyonlarının Patent Blue V Kompleksi Halinde Çok Duvarlı Nanotüp Üzeride Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 152, Trabzon (2012).

170. M. Soylak, Z. Topalak, Tartrazin İle Doyurulmuş Karbon Nanotüp Üzerinde Bazı Metal Katı-Faz Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini, II. Eser Analiz Çalıştayı, 153, Trabzon (2012).

177. M. Soylak, R. Altın, A. Duran, Seluloz Asetat Membran Filtre Üzerinde Bazı Eser Ağır Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 53, Hatay (2012).

178. D. Özdeş, C.Duran, D. Şahin, A. Gündoğdu, M. Soylak, Pd(II) İyonunun Bir Triazol Türevi Kullanılarak Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Seçimli Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 55, Hatay (2012).

179. A.Karatepe, Ç. Akalın, M. Soylak, Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Carmoisinne Boyasının Zenginleştirlmesi ve Spektrofotmetrik Tayini, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 56, Hatay (2012).

180. A. Sungur, M. Soylak, S. Yılmaz, H. Özcan, Ergene Nehri Sediment Örneklerinde Bazı Ağır Metal Tayini İçin BCR Ardışık Ekstraksiyon ve ICP-OES Kombinasyonu, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 68,Hatay (2012).

181. E. Yılmaz, M. Soylak, Çok Duvarlı Karbon Nano Tüp Üzerinde Cd(II), Ni(II), Pb(II), Cu(II) ve Zn(II) İyonlarının Zenginleştirilmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 109, Hatay (2012).

182. H. Elvan, D. Özdeş, C. Duran, V.N. Bulut, N. Gümrükçüoğlu, M. Soylak, Au(III)’ün Oksadiazol Kompleksleri Halinde XAD-8 Dolgulu Kolonda Seçimli Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 182, Hatay (2012).

183. Z.A. Alothman, E. Yılmaz, M. Soylak, M. Habila, Eser Düzeydeki Nikelin Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 208, Hatay (2012).

184. Z. Bahadır, V.N. Bulut, D.Özdeş, C. Duran, H. Bektaş, M. Soylak,Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Pb(II), Cr(III) ve Cu(II) İyonlarının Sulu Ortamdan Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve FAAS İle Tayinleri, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 348, Hatay (2012).

185. Y.E. Ünsal, M. Soylak, M. Tüzen, Membran Filtrasyon ile Zenginleştirildikten Sonra Madeni Yağ ve Petrol Sanayi Atık Sularında Sudan Blue II Tayini, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 354, Hatay (2012).

186. Z. Bahadır, D. Özdeş, C. Duran, V.N. Bulut, H. Bektaş, H. Elvan, M. Soylak,Cd(II) ve Ni(II)’nin Asetohidrazit ile Taşıyıcı Element İlavesiz Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 360, Hatay (2012).

187. M. Soylak, Y.E. Ünsal, M. Tüzen, Yahyalı Yöresinden Toplanan Su ve Toprak Örneklerinin Ağır Metal İçerikleri, I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu (2012).

188. M. Soylak, E. Yılmaz, Çevre Kirliliğinde Ağır Metal İyonları: Yahyalı’da Yetiştirilen Bazı Sebze ve Meyvelerin Ağır Metal Düzeyleri, I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu (2012).

189. N. Khan, M. Tuzen, T. G. Kazi, D. Citak, M. Soylak, Ionic-Liquid Dispersive Microextraction For Vanadium Coupled To Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, S-9, 15, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

190. A.T. Bişgin, M. Uçan, İ. Narin, M. Soylak, Sunset Yellow’un Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi ve Uv-Vis Spektrofotometresi İle Tayini, P-209, 236, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

191. S. Khan, T. Kazi, M. Soylak, Room Temperature Ionic Liquid Based Dispersive Liquid Phase Microextraction For Preconcentration of Cadmium as 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) Complex From Water Samples And Determination By FAAS, P-198, 225, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

192. A. Karatepe, Ç. Akalın, E. Yılmaz, M. Soylak, Bazı Gıda Örneklerindeki Brillant Blue, Karmin Ve Tartrazin Boyalarının Zenginleştirilmesi Ve Uv-Vis Spektrofotometre İle Tayini, P-197, 224, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

193. Z. Erbaş, A. Karatepe, M. Soylak, Toprak Örneklerindeki Bazı Metallerim Ultrasonik Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi İle Çözülmesi Ve Alevli AAS İle Tayini, P-196, 223, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

194. Y. E. Unsal, M. Soylak, M. Tüzen, Rodamin B’ nin Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi Ve Kozmetik, Gıda Ve Endüstriyel Atık Sularda Tayini, P-157, 184, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

195. Y.E. Unsal, M. Tuzen, M. Soylak, Z. Akkirman, B. Hazer, Şelat Yapıcı Polimer Kullanarak Pb(II), Cu(II) ve Fe(III) İyonlarının Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, P-156, 183, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

196. Y. E. Unsal, M. Soylak, M. Tuzen, Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon –Uv-Vis Spektrofotometri Kombinasyonu İle Sudan Blue II Tayini, P-155,182, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

197. N. Kızıl, E. Yılmaz, M. Soylak, M. Tüzen, Aktif Karbon Kumaşı Kullanılarak Eser Düzeydeki İridyum’un Zenginleştirilmesi, P-153, 180, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

198. M. Soylak, R. Altın, Pb(II), Cu(II) ve Co(II) İyonlarının Membran Filtre Üzerinde Zenginleştirilmesi, P-154, 181, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

199. Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Kobaltın Zenginleştirilmesi, P-93, 120, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

200. A. Sungur, M. Soylak, S. Yılmaz, H. Özcan, Tarımsal Üretimde Kullanılan Hayvan Gübresi Örneklerinde Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Bazı Ağır Metallerin Tayini, P-76, 103, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

201. A. Gündoğdu, H. B. Şentürk, M. Soylak, C. Baltacı, F. Yılmaz, Mikrodalga Plazma – Atomik Emisyon Spektrometri (MP–AES) İle Gıda Numunelerinde Mineral–Eser Element ve Ağır Metal Tayinleri, P-73, 100, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

202. M. Soylak, S. Yiğit, Germanyumun Spektrofotometrik Tayini Öncesi Membran Filtre Üzerinde Zenginleştirilmesi, P-16, 43, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

203. Z.A. Alothman, E. Yilmaz, M. Habila, M. Soylak, Eser Düzeydeki Kurşun‘un Zenginleştirilmesi İçin Aktif Karbon Kumaşının Kullanımı, S-231, 27, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur (2013).

204. M. Soylak, Çevresel Örneklerde Metallerin Tayinlerinde Yeni Yaklaşımlar, 153-154, II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Antalya (2013).

205. M. Soylak, E. Yilmaz, Kayseri Marketlerinde Satılan Kırmızı ve Siyah Biberlerin Ağır Metal İçerikleri, 301-303, II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Antalya (2013).

206. Z.A. Alothman, M. Habila, E. Yilmaz, M. Soylak, Gıda Örneklerinde Eser Metal Analizi: Katı faz ekstraksiyonu ve Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analizi kombinasyonu, 155-156, II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Antalya (2013).

207. E. Yılmaz, M. Soylak, Supramoleküler Çözücü Mikroekstraksiyonu İle Eser Düzeydeki Bakırın Zenginleştirilmesi, S-5, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

208. E. Şahmetlioğlu, E. Yılmaz, E. Aktaş, M. Soylak, Su Örneklerindeki Pb(II) İyonunun Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi İçin Polipirol-Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Kompozit Sentezi, S-6, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

209. N. Öztürk, M. Yazar, A. Gündoğdu, C. Duran, M. Soylak, H.B. Şentürk, Karayemiş (Prunus Laurocerasus) Çekirdeklerinden Aktif Karbon Eldesi, Karakterizasyonu Ve Sulardan Cr(VI) Gideriminde Kullanımı, S-8, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

210. A.T. Bişgin, M. Uçan, İ. Narin, M. Soylak, Allura Red’in Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi Ve Uv-Vis Spektrofotometrik Tayini, P-1, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

211. M. Soylak, A. Duran, E. Yılmaz, Cu(II)’nin 3-Hidroksi-4-Metil-2(3H)-Tiyazoltiyon Kompleksleri Halinde Ters Misel Mikroekstraksiyonu İle Önzenginleştirilmesi Ve AAS İle Miktar Tayini, P-3, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

212. A. Sungur, M. Soylak, H. Özcan, Toprakta Ağır Metal Fraksiyonları İle Mısır Bitkisi Tarafından Alınan Konsantrasyonları Arasındaki İlişki, P-6, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

213. A. Sungur, M. Soylak, H. Özcan, Sera Topraklarında Ağır Metal Fraksiyonlarının Karakterizasyonu, P-7, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

214. A. Temeltaş, M. Soylak, Rodamin B İle Doyurulmuş Aktif Karbon Kumaşı Üzerinde Bazı metal İyonlarının Zenginleştirilmesi Ve FAAS İle Tayinleri, P-9, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

215. B. Aksoy, Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, İyonik Sıvılar Kullanarak Dispersif Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon İle Bazı Metallerin Tayini, P-19, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

216. M. Soylak, D. Acar, Cu(II), Co(II), Cd(II), Pb(II), Mn(II) ve Ni(II) İyonlarının Aktif Karbon Kumaş Üzerinde Zenginleştirilmesi, P-27, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

217. M. Soylak, A. Karatepe, E. Yılmaz, D. Kamaş, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayinleri Öncesi Nikel Ve Kobaltın Dispersive Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu İle Ayrılması Ve Zenginleştirilmesi, P-31, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

218. E. Yılmaz, A. Gündoğdu, M. Soylak, Kayısı (Prunus Armeniaca) Çekirdeklerinden Düşük Maliyetli Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu Ve Atık Sulardan Metal İyonlarının Uzaklaştırılmasında Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi, P-39, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

219. N. Jalbani, E. Yilmaz, R. M. Alosmanov, M. Soylak, Phosphorus-Containing Polymer as a Adsorbent For preconcentration And Separation Of Copper And Zinc In Water Samples Followed By Flame Atomic Absorption Spectrometry, P-40, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

220. M. Soylak, E. Kıranartlıgiller, Düşük Yoğunluğa Sahip Ekstraksiyon Çözücüleri Kullanarak Eser Düzeydeki Bakır’ın Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi, P-44, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

221. F. Aydın, E. Yılmaz, M. Soylak, Subramoleküler Solvent Bazlı Mikro Ekstraksiyon (SUSME) Tekniği Kullanılarak Cu(II) İyonunun Mikroekstraksiyonu ve FAAS İle Tayini, P-52, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

222. H.E. Bayrak, V.N. Bulut, H. Bayrak, C. Duran, M. Tüfekçi, M. Soylak, Cu(II) ve Cd(II) İyonlarının Triazol Kompleksleri Halinde Amberlite XAD-1180 Üzerinde Ayrılması Ve Zenginleştirilmesi, P-58, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

223. S. Albayrak, H. Altundağ, M. Tüzen, M. Soylak, İn Vitro Sindirim Modeli Uygulanarak Bazı Çevre Örneklerinde Biyoalınabilirlik Çalışması, P-65, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

224. M. Soylak, M. Karaca, Pb(II) İyonlarının Tayini İçin Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu Ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi Uygulaması, P-77, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

225. H.E. Bayrak, V. N. Bulut, M. Tüfekçi, H. Bayrak, C. Duran, M. Soylak, Au(III) ve Pd(II) İyonlarının Triazol Kompleksleri Halinde Amberlite XAD-1180 Üzerinde Ayrılması Ve Zenginleştirilmesi P-79, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

226. Z.A. ALOthman, E.Yilmaz, M. Habila, M. Soylak, 1-Nitroso-2-Naftol-3,6-Disulfonik Asit Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Üzerinde Kurşun Ve Bakırın Zenginleştirilmesi Ve AAS İle Tayini, P-88, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

227. M. Uçan, A.T. Bişgin, İ. Narin, M. Soylak, Nevşehir Kapadokya Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Yenilebilir 12 Farklı Mantar Türünün Eser Metal Düzeyleri, P-89, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

228. N. Ozkantar, A.Gündoğdu, M. Tüzen, M. Soylak, Kuşburnu (Rosacanina) Çekirdeklerinden Hazırlanan Aktif Karbon Üzerinde Metilen Mavisi Adsorpsiyonunun Denge, Kinetik Ve Termodinamik Açıdan İncelenmesi, P-92, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

231. Z.A. Alothman, Y.E. Unsal, M. Habila, M. Tüzen, M. Soylak, Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon İle Zenginleştirildikten Sonra Çeşitli Su ve Gıda Örneklerinde Kurşunun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini, P-125, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

232. Y.E. Ünsal, M. Tüzen, M. Soylak, İyonik Sıvı- Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon İle Zenginleştirildikten Sonra Çeşitli Gıda Örneklerinde Kurkumin Tayini, P-126, III. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat (2014).

233. Y.E. Ünsal, M. Tüzen, M. Soylak, İyonik Sıvı- Ultrasound Based-Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon ile Zenginleştirildikten Sonra Çeşitli Su ve Balık Örneklerinde Civanın Spektrofotometrik Tayini, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 310, Kahramanmaraş (2014).

234. M. Tüzen, Y.E. Unsal, M. Soylak, Patent Blue V nin İyonik Sıvı Dağılımlı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Su ve Gıda Örneklerinde Spektrofotometrik Tayini, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 217, Kahramanmaraş (2014).

235. M.A. Habila, Z.A. ALOthman, M. Soylak, Ultrasound Coupled Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Lead(II) From Environmental Samples, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 216, Kahramanmaraş (2014).

236. E. Yılmaz, M. Soylak, Manyetik Nanodimond’un ZİRAM ’ın Zenginleştirilmesinde Kullanımı, 125, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş (2014).

237. M. Soylak, E. Yılmaz, F.A. Aydın, Supramoleküler Solvent Bazlı Mikroekstraksiyon (SUSME) Tekniği Kullanarak Kobalt’ ın Zenginleştirilmesi, 144, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş (2014).

238. H. Görücü, E. Yılmaz, E. Şahan, İ. Yıldırım, M. Soylak, Bakır(II) İyonlarının Çeşitli Ortamlardan Mikroekstraksiyonu, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 156, Kahramanmaraş (2014).

239. N. Özdemir, R. Çatalkaya, E. Yılmaz, M. Soylak Manyetik Karbon Nanotüp Sentezi ve Çözelti Ortamından Flavonoid İzolasyonunda Kullanılması, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 249, Kahramanmaraş (2014).

240. M. Soylak, Katı Faz Ekstraksiyonundan, Mikro Ekstraksiyona Zenginleştirme Yöntemlerinde Yeni Yaklaşımlar, Çağrılı Konuşmacı, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 10, Kahramanmaraş (2014).

241. A.T. Bişgin, M. Uçan, İ. Narin, M. Soylak, Tartrazin’in İki Farklı Amberlite Reçinesi Kulanarak Katı Faz Ekstraksiyon Metodu ile Zenginleştirilmesi ve Uv-Vis Spektrofotometresiyle Tayini, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 56, Kahramanmaraş (2014).

242. H.E. Bayrak, V.N. Bulut, H. Bayrak, M. Tüfekçi, C. Duran, M. Soylak, Cu(II) ve Cd(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi le Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 197, Kahramanmaraş (2014).

243. H.E. Bayrak, V.N. Bulut, M. Tüfekçi, H. Bayrak, C. Duran, M. Soylak, Au(III) ve Pd(III) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu ile Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 301, Kahramanmaraş (2014).