2015 - 2018
244. D. Mendil, Z. Demirci, Ö. D. Uluözlü, M. Tüzen, M. Soylak, Modifiye Edilmiş Silikajel Üzerinde Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Su ve Gıda Örneklerinde Tayini, S-5, 17, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

245. M. Soylak, H. Görücü, Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Çeşitli Ortamlardan Ayrılması ve Zenginleştirilmesi İçin Manyetik Karıştırma Esaslı Sıvı Faz Mikroekstraksiyonu, P-6, 41, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

246. Z. Bahadır, V. N. Bulut, T. Arslan, M. Soylak, Dağıtıcı Sıvı- Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Kadmiyum İyonlarının Önderiştirilmesi ve FAAS İle Tayinleri, P-7, 42, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

247. M. Soylak, Z. Erbaş, Chromotrope FB İle Doyurulmuş Manyetik Çok Duvarlı Karbon Nanotüp’ün Eser Düzeydeki Pb(II) ve Cu(II)’nin Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı, P-13, 48, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

248. N. Özkantar, M. Soylak, M. Tüzen, Cu(II)’nin 5-metil-4-(2-tiazolazo) Kompleksi Halinde Mikroekstraksiyon Metodu ile Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini, P-16, 51, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

249. M. Khan, E. Yılmaz, M. Soylak, Su ve Toprak Örneklerinde Eser Düzeyde Bulunan Uranyum’un Spektrofotometrik Tayini Öncesi Supramoleküler Çözücü Temelli Mikroekstraksiyonu, P-26, 61, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

250. Z. Demirci, D. Mendil, Ö. D. Uluözlü, M. Tüzen, M. Soylak, Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanılarak Arsenik Zenginleştirilmesi, P-35, 70, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

251. M. Tüzen, Y. E. Ünsal, M. Soylak, İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon Metodu İle Çeşitli Gıda Ve Su Örneklerinde Eser Düzeydeki Se(IV) ‘un Spektrofotometrik Tayini, P-42, 77, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

252. Ö.D. Uluözlü, M. A. Yıldırım, D. Mendil, M. Tüzen, M. Soylak, Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Se(IV) ve Se (VI) Türlemesi ve GFAAS ile Tayini, P-43, 78, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

253. Z. A. Alothman, Y.E. Ünsal, M. Habila, M. Tüzen, M. Soylak, Disporsiyumun Spektrofotometrik Tayini Öncesi Mikroekstraksiyonu, P-45, 80, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

254. E. Yılmaz, M. Soylak, Ultrasonik Titreşim Esaslı Deep Eutectic Solvent Mikroekstraksiyonunun Hayvan Ciğerlerindeki Demir’in Tayininde Kullanılması, P-70, 105, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

255. Z.A. Alothman, E. Yılmaz, A. Abdelghfar, M. Habila, M. Soylak, Eser Düzeydeki Karbaril’in Supramoleküler Çözücü Mikroekstraksiyonu ve Ultra Performans Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi ile Tayini, P-98, 133, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ (2015).

256. M. Soylak, A. Duran, E. Yılmaz, Çölyak Hastaları İçin Gluten İçermeyen Gıda Örneklerinde Ağır Metal Analizi, S-AN024, 27. Turk Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

257. E. Yılmaz, İ. Öçsoy, N. Özdemir, M. Soylak, Cd(II) ve Pb(II)’ nin Katı Faz Mikroekstraksiyonu İçin Cu(II)-BSA Flower Hibrit Materyalinin Sentezi ve Karakterizasyonu, S-MA028, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

258. Z. Alothman, M. Habila, N.M. Al-Harbi, E. Yılmaz, M. Soylak, Eser Düzeydeki Co(II)’ Nin Supramoleküler Temelli Sıvı Faz Mikroekstraksiyonu, A-AN061, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

259. Y.E. Ünsal, M. Soylak, M. Tüzen, İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon İle Eser Düzeydeki Evropyum’un Spektrofotometrik Tayini, A-AN065, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

260. M. Soylak, Z. Erbaş, Nitroso -R- Salt ile Doyurulmuş Manyetik Ambersorb 563’ ün Eser Düzeydeki Bazı Metal İyonlarının Katı Faz Ekstrasiyonunda Kullanımı, A-AN060, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

261. A. Sungur, M. Soylak, H. Özcan, Çanakkale Küçük Sanayi Çevresi Topraklarında Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi, A-AN008, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

262. M. Khan, E. Yılmaz, B. Sevinç, E. Şahmetlioğlu, J. Shah, M.R. Jan, M. Soylak, Manyetik Allilamin Modifiye Edilmiş Grafen Oksit-Poli(Vinil Asetat-Co-Divinilbenzen (MGODVB-VB) Üzerinde Bazı Eser Metal İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu, A-MA056, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale (2015).

263. A. Sungur, M. Soylak, Y. Kavdır, E. Gür, S.T. Eren, Çanakkale Kentsel Elma Bahçesi Topraklarında Manganın Jeokimyasal Fraksiyonları İle Kil Miktarı Arasındaki İlişki, P.01, 16. Ulusal Kil Kongresi, Çanakkale (2015).

264. A. Duran, E. Yılmaz, M. Soylak, Marketlerde Satılan Çeşitli Granola Örneklerinin Ağır Metal Düzeyleri, P2, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

265. A. Sungur, H. Özcan, T. Everest, M. Soylak, Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Ağır Metal Davranışlarının Karakterizasyonu, P5, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

266.M. Soylak, A. Temeltaş, Aktif Karbon Kumaş Üzerinde Pb (II) Ve Cd (II) İyonlarının 2,9dimetil-4,7-Difenil-1,10-Fenantrolin Kompleksleri Halinde Zenginleştirilmesi Ve Faas İle Tayinleri, P9, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

267. M. Soylak, D. Acar, E. Yılmaz, S.A. El-Khodary, M. Morsy, M. Ibrahim, Magnetik Grafen Oksit Üzerinde Pb(II), Cu(II) Ve Cd(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu, P24, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

268. D. Kamaş, A. Karatepe, M. Soylak, 1-(2-Piridazol)-2-Naftol (PAN) İle Doyurulmuş Manyetik Karbon Nanotüp Üzerinde Pb(II) ve Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, P28, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

269. Z.A. Alothman, E. Yilmaz, M.A. Habila, I.H. Alsohaimi, A.M. Aldawsari, N. M. Al-Harbi, M. Soylak, Pb(II), Cu(II), Ni(II) ve Cd(II) İyonlarının Trietilen Tetraamin Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi, P40, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

270. G.S. Kanberoğlu, E. Yılmaz, M. Soylak, Nano Fe3O4/Nanodiamond/SiO2 Nanokompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Pb(II) İyonlarının Manyetik Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı, P45, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

271. M. Soylak, H.H. Görücü, E. Yılmaz, Supramoleküler Çözücü Esaslı Sıvı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi İle Fosfatın Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, P47, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

272. K. Taşkıran, Ü. Divrikli, M. Soylak, L. Elçi, Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Demir, Altın ve Palladyum Zenginleştirilmesi, P58, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

273. M. Soylak, Meltem Köksal, Yağ Örneklerinde Bulunan Ağır Metallerin Sıvı Faz Mikroekstraksiyonunda Derin Ötektik Çözücülerin Kullanılması, P63, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

274. E. Yılmaz, M. Ağırbaş, M. Soylak, (3-Aminopropil) Trietoksi Silane Modifiye Edilmiş GO/CNT/Fe3O4/SiO2 Nano Hibritinin Sentezi, Kareterizasyonu ve Eser Metal Zenginleştirilmesinde Kullanımı, P67, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

275. M.B. Arain, E. Yılmaz, N. Hoda, T.G. Kazi, M. Soylak, Manyetik Aktif Karbon Kumaşının Flavanoid Zenginleştirilmesi ve Ayrılmasında Kullanımı, P69, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

276. N. Özkantar, M. Soylak, M. Tüzen, Rodamin-B Boyar Maddesinin İyonik Sıvı Dağılımlı Mikroekstraksiyon Metodu İle Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, P75, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

277. M. Soylak, O. Pakır, Derin Ötektik Çözücü Mikroekstraksiyonu ile Eser Düzeydeki Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilmesi, P82, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

278. M. Soylak, S. Şahin, E. Yılmaz, Çevresel Örneklerde Eser Düzeyde Bulunan Pb(II)’nin Zenginleştirilmesinde Yeni Bir Sıvı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi, P91, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

279. S. Yiğit, M. Soylak, M. Tüzen, Malachite Yeşili Boyar Maddesinin Supramoleküler Temelli Mikroekstraksiyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini, P92, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

280. V.N. Bulut, Z. Bahadır, Ş. Ceylan, M. Soylak, Kadmiyum İyonlarının Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroektraksiyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayini, P101, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

281. Y.E. Unsal, M. Tüzen, M. Soylak, Baki Hazer Manyetik Phb-B-Pdms Reçinesi Üzerinde Palladyumun Katı Faz Ekstraksiyonu Ve Uv-Vis İle Tayini, P103, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

282. Z.M. Memon, E. Yilmaz, A.M. Shah, T.G. Kazi, B.R. Devrajani, M. Soylak, Aktif Karbon Kumaşı Üzerinde DNA Ayrılması zenginleştirilmesi Ve Uv-Vis Spektrofotometrik Tayini, P104, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

283. Z. Erbaş, M. Soylak, S. Özdemir, V. Okumuş, Magnetik Bacillus Pumilis Üzerinde Pb(II) Ve Cu(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu, P105, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

284. A. Gündoğdu, A. Vural, C. Duran, M. Soylak, Altın Madenciliğinde Kullanılan Ticari Aktif Karbona Alternatif Yeni Bir Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu Ve Performansının Araştırılması, P110, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

285. Z. Bahadır, V.N. Bulut, H. Bektaş, M. Soylak, Çevresel Numunelerde Altın Ve Palladyum Elementlerinin Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroektraksiyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayinleri, S8, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

286. H.İ. Ulusoy, E. Yılmaz, M. Soylak, Manyetik İnorganik Hibrit Nanokomposit Kullanarak Parasetamol ve Kafeinin Ayırma ve Zenginleştirilmesi, S9, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

287. E. Bağda, H Altundağ, M. Tüzen, M. Soylak, Derin Ötektik Çözücüler Kullanarak Sediment Örneklerinde Ağır Metal Ekstraksiyonu ve ICP OES Tayinleri, S12, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

288. F. Aydın, E. Yılmaz, M. Soylak, Ötektik Çözücü Esaslı Sıvı Faz Mikroekstraksiyonu İle Malahit Yeşilinin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi, S15, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

289. M. Soylak, Eser Türlerin Ayırma ve Zenginleştirmesinde Mikroekstraksiyon Teknikleri, Çağrılı konuşmacı, IV. Eser Analiz Kongresi, Sakarya (2016).

290. M. Soylak, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemlerinde Yeni Trendler, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 14Çağrılı Konuşmacı, Isparta (2016).

291. Z.A. Alothman, E. Yilmaz, M. Habila, M. Soylak, Kurşun, Kobalt ve Nikel’ in Zenginleştirilmesi İçin Alternatif Bir Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemi, 28, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta (2016).

292. M. Soylak, E. Yılmaz, G.S. Kanberoglu, Patent Blue V Boyar Maddesinin Derin Ötektik Çözücü Temelli Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi Sonrası Spektrofotometrik Tayini, 40, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta (2016).

293. Y.E. Ünsal, M. Tuzen, M. Soylak, B.ş Hazer, Manyetik Phb-B-Pdms Reçinesi Üzerinde Uranyumun Ekstraksiyonu ve UV-VIS ile Tayini, 120, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta (2016).

294. M. Soylak, Kimyasal Analizde Yeni Gelişmeler: Mikroekstraksiyon Teknikleri ve Yeni Nesil Çözücüler, Çağrılı Konuşmacı, 28. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin (2016).

295. S. Özdemir, M.K. Oduncu, E. Kılınç, M. Soylak, Katı faz ekstraksiyon yöntemiyle çok duvarlı karbon nanotüp üzerine tutuklanmış Bacillus mojavensis kullanarak Uranyum(IV)'in UV-vis spektrofotometrik tayini, SS / BT-23, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep (2016).

296. F.G. Demirkan, E. Yılmaz, M. Hangül, M. Soylak, M. Köse, Exhaled Breath Condensate Magnesium Levels of Infants with Bronchiolitis, OP-15, Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress, Kayseri (2017).

297. Z.A. ALOthman, M.A. Habila, E. Yilmaz, M. Soylak, A.A. Alwarthan, Su ve gıda örneklerinde bulunan kadmiyum’ un ultrasonik titreşim temelli supramoleküler çözücü sıvı faz mikroekstraksiyonu sonrası alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini, S01, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

298. E. Yılmaz, E. Şahmetlioğlu, A. Duran, M. Soylak, Poliakrilamid modifiye edilmiş SiO2/Fe3O4/nanoelmas hibrit materyalinin sentezi, karakterizasyonu ve eser düzeydeki Pb(II) iyonlarının manyetik katı faz ekstraksiyonunda kullanılması, S08, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

299. P. Menghwar, E. Yılmaz, S.T.H. Sherazi, M. Soylak, A sensitive and selectıve deep eutectic solvent based ultrasound-assisted liquid phase mıcroextractıon of cadmium and copper, P08, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

300. E. Bağda, H. Altundağ, M. Soylak, Gıda Örneklerinde Mangan Tayini İçin Derin Ötektik Çözücü Sistemleri, P17, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

301. N. Baghban, E. Yılmaz, M. Soylak, The use of MoS2/CNT/polyanılıne materıal for mıcro-solıd-phase extraction of DNA, P38, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

302. E. Yılmaz, M. Soylak, A novel deep eutectıc solvent based lıquıd phase mıcroextraction method for rhodamine-b incosmetıc products, P43, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

303. M. Yemen, F. Kayapa, E. Yılmaz, A. Karatepe, F. Karipcin, M. Soylak, 4-(benzimidazolisonitroso asetil)bifenil ligandının Pb(II) ‘nin supramoleküler çözücü temelli sıvı faz mikroekstraksiyonunda kullanımı, P44, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

304. Z. Erbaş, M. Soylak, E. Yılmaz, M. Soylak, Derin ötektik çözücü sıvı faz mikroekstraksiyonu ile eser düzeydeki Ni(II) iyonlarının ayrılması ve zenginleştirilmesi, P45, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

305. E. Yılmaz, B. Özdemir, M. Soylak, Humik asit mikroekstraksiyonu için yeni bir yöntem, P54, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

306. E. Yılmaz, F. Kestane, M. Soylak, MANEB’ in iyonik sıvı mikroekstraksiyonu ve alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile indirekt tayini, P60, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

307. S. Gülle, H.İ. Ulusoy, E. Yılmaz, M. Soylak, B12 vitamini’nin duyarlı tayini için katı faz destek maddesi geliştirilmesi, P64, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

308. S. Özdemir, E. Yılmaz, M. Soylak, GO-CNT-ZNS hibritinin sentezi, karakterizasyonu ve rodamin b ‘nin katı faz ekstraksiyonunda kullanımı, P76, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

309. S. Ulusoy, E. Yılmaz, M. Soylak, Duyarli quarcetine analizi için kati faz destek malzemesi geliştirilmesi, P80, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

310. M. Ağırbaş, E. Yılmaz, M. Soylak, MANEB’in supramoleküler çözücü sivi faz mikroekstraksiyonu sonrasi spektrofotometrik tayini, P84, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova (2017).

311. A. Sungur, M. İşler, S.T. Eren, M. Soylak, Çanakkale Batak Ovası Topraklarında Bazı Ağır Metallerin Bitkilerce Alınabilir Miktarlarının DTPA Ekstraksiyonu ile Belirlenmesi, P2, II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale (2017).

312. A. Sungur, M. İşler, S.T. Eren, M. Soylak, Çanakkale Sera Topraklarında Manganın Jeokimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi, P3, II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale (2017).

313. F. Uzcan, Z.Erbaş, M. Soylak, Malahit Yeşilinin Supramoleküler Çözücü ile Mikroekstraksiyonu Sonrası Spektrofotometrik Tayini, 9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Konya (2018)

314. M. Soylak, Nanohibrit malzemelerin üretimi ve katı faz ekstraksiyon çalışmalarında kullanımı, 9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Konya (2018)