2019
315. M. Hassan, F. Uzcan, U. Alshana, M. Soylak, Değiştirilebilir Hidrofilik Çözücülerle Eritrosinin Spektrofotometrik Tayini için Manyetik Dispersif Katı-Faz Mikroekstraksiyonu ile Birlikte Sıvı Faz Mikroekstraksiyonu, PP 5, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).

316. M. Soylak, M. Çelik, F. Uzcan, Sudan Orange G Boyar Maddesinin Supramoleküler Çözücü Kullanarak Mikroekstraksiyonu, PP 4, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).

317. F. Uzcan, M. Soylak, Eser Düzeydeki Bakırın Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometik Tayini Öncesi Ayrılması-Zenginleştirilmesi için Yeni Bir Yaklaşım, OP 13, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).

318. M. Soylak, R. Maulana, Eser Düzeydeki Cu(II), Pb(II) İyonlarının 1-Nitroso-2-Naphthol Şelatları Halinde Aktif Karbon Kumaşı Üzerinde Katı Faz Ekstraksiyonu, PP 10, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).

319. S. Duman, Z. Erbaş, M.Soylak, Eser Düzeydeki Patent Blue V Boyasının Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Tayini, PP 11, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).

320. N. Syed, Z. Erbaş, M. Soylak, Derin Ötektik Çözücüleri Kullanarak Mikroektrasyon Tabanlı Chromotrope2R'nin Spektroskopik Tayini, PP 13, XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara (2019).