Hakkımızda


Araştırma Alanları
Atomik Spektroskopi,
Ayırma-Zenginleştirme Teknikleri,
Çevre ve Çevre Kirliliği,
Çözünürleştirme Teknikleri,
Türleme,
Katı Hal Reaksiyonları,
Nanoteknoloji,
Nanomateryaller,
Yeni Nesil Çözücüler.