Projeler


Kurum Dışı
1. M. Doğan, A. Aksel, R. Kılık, L. Elçi, Ş. Kartal, M. Soylak, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Amonyum Sülfat Fabrikası ve Civarında Korozyon Kaynağının Araştırılması Projesi, İskenderun (1991).
2. M. Doğan, L. Elçi, M. SoylakBazı Kaplıca Sularındaki Tungsten ve Molibdenin Tayini ve Kaynağının Belirlenmesi, TÜBİTAK DPT-TBAG-26 (1993-1995).
3. M. Doğan, L. Elçi, M. SoylakS. Saraçoğlu, Ü. Divrikli, Tekstil Ürünlerinde Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilerek Hidrür Oluşturmalı ve Grafit Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ile Tayinleri, TÜBİTAK TBAG-1810 (1999-2001).
4. M. SoylakS. Saraçoğlu, Ü. Divrikli, İ. Narin, Akışa Enjeksiyonlu On-Line Katı Faz Özütleme Yöntemi ile Eser Metallerin Zenginleştirilmesi, TÜBİTAK TBAG-2163 (102T049) (2002-2004).
5. O. Turkoğlu, M. SoylakM. Arı, S. Yılmaz, Dy2O3, Eu2O3, Sm2O3, Tm2O3, Ho2O3 Dope Edilmiş b-Bi2O3 Tipi Katı Elektrolitlerin Sentezlenmesi Karekterisazyonları ve Katı Hal Oksijen İyonik İletkenliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK TBAG-2443 (104T052) (2004-2006).
6. M. SoylakN. Erdoğan, G. Önal, Kayseri Palas Tuzla Gölü ve Kuş Alanından Toplanan Sediment, Tuz ve Su Örneklerinin Ağır Metal İçeriklerinin Tayinleri, TÜBİTAK TBAG-AY/408 (105T010) (2005-2006).
7. M. Soylak, İ. Narin, F. Armağan, D.S. Kaçar, A. Kars, Cr(VI) ve Cr (III)’ün Katı Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve Gıda, Su ve Farmasötik Örneklerde Kromun Tayini, TÜBİTAK (104T330) (2005-2006).
8. M. TüzenM. Soylak, E. Esener, K.Ö. Saygı, Selenyumun Katı Faz Ekstraksiyonu ile Türlemesi ve Çeşitli Matriks Ortamlarında Tayini, TÜBİTAK (104T448) (2005-2006).
9. M. Tuzen, A. Duran, M. Soylak, AAS ile Tayin Öncesi Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilmesi ve Türlendirmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (No: 2009/11) (2009).
10. M. Tuzen, Y.E. Unsal, M. Soylak, Çeşitli Ortamlarda Bulunan Boyar Maddelerin Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2012).

Kurum İçi
1. L. Elçi, M. Soylak, Kayseri Civarındaki Akarsularda Bulunan Eser Elementlerin Mini Kolonda Zenginleştirildikten Sonra Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1990).
2. M. Doğan, L. Elçi, M. Soylak, Bazı Değerli Metallerin (Au, Pt ve Ag gibi) Çeşitli Ortamlardan Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1991).
3. L. Elçi, M. SoylakHemodializ Çözeltilerindeki Bazı Ağır Metal Katyonlarının Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1993).
4. L. Elçi, M. Soylak, Yemek ve Ham Göl Tuzlarındaki Bazı Eser Metal İyonlarının Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1994).
5. M. Doğan, M. Soylak, Deniz Suyundaki Bazı Eser Metal İyonlarının Aktif Karbon Üzerinde Zenginleştirildikten Sonra AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1994).
6. L. Elçi, M. Soylak, U. Şahin, Çelik Numunelerinde Eser Düzeyde Bulunan Molibdenin Zenginleştirildikten Sonra Tayini, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1995).
7. M. Doğan, M. Soylak, Doğal Su Örneklerindeki Bakırın Aktif Karbon Dolgulu Kolonlarda Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1996).
8. M. Soylak, Ü. Divrikli, İdrar Örneklerindeki Bazı Eser Metal İyonlarının Amberlite XAD-16 Üzerinde Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1996).
9. M. Soylakİ. Narin, Eser Düzeydeki Bazı Metal İyonlarının Aktif Karbon Dolgulu Kolonlarda Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1997).
10. O. Türkoğlu, M. SoylakSarmısaklı Çayı Çevresinden Toplanan Sediment Örneklerinin Eser Metal İçerikleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1997).
11. M. Soylak, Ü. Divrikli, Endüstriyel Gübrelerin Eser Metal İçeriklerinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1997).
12. L. Elçi, M. Soylak, A. Uzun, E. Büyükpatır, Bazı Metal İyonlarının İyodo Kompleksleri Halinde Amberlite XAD-16 Üzerinde Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1998).
13. M. Soylak, Y. Akkaya, Aktif Karbon Dolgulu Kolon Üzerinde Au, Ag ve Pd'un Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1999).
14. M. Soylak, E. Büyükpatır, Eser Düzeydeki Platinin Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1999).
15. M. Soylak, İdrar Örneklerinde Bazı Metal İyonlarının Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (1999).
16. M. SoylakF. Armağan, Yozgat Çevresindeki Akarsulardan Toplanan Su Örneklerinin Eser Metal Derişimlerinin Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2000).
17. M. Soylakİ. Narin, Aktif Karbon Üzerinde Bazı Metal İyonlarının Pirokatekhol Viyolet Kompleksleri Halinde Adsorpsiyonları, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2000).
18. M. SoylakY. Akkaya, Yozgat İl Merkezinde Trafikten Kaynaklanan Eser Metal Kirliliğinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2000).
19. M. Soylakİ. Narin, Bazı Metal İyonlarının XAD-2000 Reçinesi Üzerinde Zenginleştirildikten Sonra AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2001).
20. M. SoylakY. Akkaya, Diaion HP-20 Dolgulu Mini Kolonlarda Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmeleri, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2001).
21. M. Soylak, İ. Narin, Bazı Reçinelerin Yüzeylerinin Taramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2002).
22. L. Elçi, M. Soylak, U. Divrikli, Membran Filtre Üzerinde Bazı Metal Kalmagit Şelatlarının Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2002).
23. M. Soylak, N.D. Erdoğan, Birlikte Çöktürme ile Eser Düzeydeki Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2003).
24. M. Soylak, G. Önal, Doğal Su ve Gıda Örneklerindeki Bazı Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2004).
25. M. Soylak, F.A. Aydın, Birlikte Çöktürme ve Katı Faz Özütlemesi ile Bazi Ağır Metal İyonlarinin Zenginleştirilmeleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2005).
26. M. Soylak, R.S. Çay, Bazı Ağır Metal İyonlarinin Membran Filtreler Üzerinde Zenginleştirilmeleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2005).
27. M. Soylak, B. Kaya, Birlikte Çöktürme ile Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2005).
28. M. Soylak, İ. Narin, A. Kars, Doğal Örneklerdeki Bazı Eser Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2007).
29. M. Soylak, H. Balgüneş, Çeşitli Çevresel Örneklerde Bulunan Eser Düzeydeki Bazı Ağır Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2007).
30. M. Soylak, Ö. Ercan, Y.E. Unsal, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Ağır Metallerin Katı Faz Ekstraksiyonu, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2007).
31. M. Soylak, Y.E. Unsal, Altının Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2009).
32. M. Soylak, N. Kızıl, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2010).
33. M. Soylak, A. Aydın, Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2010).
34. M. Soylak, D. Hasercan, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2010).
35. M. Soylak, I. Murat, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Bazı Metal İyonlarının Önderiştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2010).
36. M. Soylak, Z. Cihan, Karbon Nanotüp Üzerinde Boyar Madde Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2011).
37. M. Soylak, E. Yılmaz, Karbon Nanotüp Üzerinde Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2011).
38. M. Soylak, E. Yılmaz, F. Shah, G.A. Kandhro, Mikro Ekstraksiyon Ile Eser Düzeyde Metal Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2012).
39. M. Soylak, Z. Topalak, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Metal Önderiştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2012).
40. M. Soylak, R. Altın, Eser Düzeydeki Bazı Metallerin Zenginleştirildikten Sonra Alevli AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2012).
41. M. Soylak, S. Yiğit, Membran Filtre Üzerinde Eser Metal Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2013).
42. M. Soylak, E. Kıranartlıgiller, Mikroekstraksiyon ile Bakırın Deriştirilmesi ve Spektrometrik Tayini, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2014).
43. M. Soylak, M. Karaca, Mikroekstraksiyon-Alevli Atomik Absorsiyon Spektrometri Kombinasyonu ile Eser Metal Ayrılması-Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2014).
44. M. Soylak, E. Yılmaz, Mikroekstraksiyon ile Eser Türlerin Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Türlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2014).
45. S. Silici, M. Tuzen, M. Soylak, Arı ürünlerinde farklı materyalden kaşık kullanımının etkileri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2014).
46. M. Soylak, A. Temeltaş, Aktif Karbon Kumaşı Üzerinde Eser Metal Ayrılması-Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2015).
47. M. Soylak, D. Acar, Adsorpsiyona Dayalı Yeni Bir Eser Metal Zenginleştirme Yöntemi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2015).
48. M. Soylak, E. Yilmaz, Metal İyonlarının Mikroekstraksiyonu için Yeni Nesil Çözücüler, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (2015).