Tezler


Yönettiği Doktora Tezleri
1. İbrahim Narin, Bazı Eser Metal İyonlarının Atomik Absorsiyon Spektrometrik Tayinleri Öncesi Katı Faz Ekstraksiyonları, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde (2002) (Ortak Danışman).
2. Aslıhan Uzun Karatepe, Kromosorb 105 Dolgulu Kolonda ve Membran Filtrede Bazı Eser Elementlerin Katı Faz Özütlemesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2006) (İkinci Danışman).
3. Funda Armağan Aydın, Birlikte Çöktürme ve Katı Faz Özütlemesi ile Bazı Ağır Metal İyonlarının Zenginleştirilmeleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2008).
4. Volkan Numan Bulut, Taç Eter Türevi Bir Makrosiklik Bileşik Kullanılarak Değişik Matrikslerde Altın’ın Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (2009) (İkinci Danışman).
5. Ali Gündoğdu, Atık Çaylardan Aktif Karbon Üretimi, Karakterizasyonu ve Metal Tutma Özelliklerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (2010) (İkinci Danışman).
6. Ali Duran, AAS ile Tayin Öncesi Bazi Ağir Metallerin Zenginleştirilmesi ve Türlendirmesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat (2010) (İkinci Danışman).
 7.Yunus Emre Ünsal, Çeşitli Ortamlarda Bulunan Boyar Maddelerin Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat (2016) (İkinci Danışman).
8. Zekerriya Bahadır, Çeşitli ortamlardan Ağır Metal Zenginleştirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (2016) (İkinci Danışman).
9. Erkan Yılmaz, Mikroekstraksiyon ile Eser Türlerin Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Türlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2016).
10. Nebiye Özkantar, Bazı toksik organik ve inorganik türlerin ayrılması zenginleştirilmesi ve türlendirilmesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat (2019) (İkinci Danışman). 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. Emel Büyükpatır, Altın, Palladyum ve Platinin Amberlite XAD-7 Dolgulu Kolonla Katı Faz Ekstraksiyonu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2000) (İkinci Danışman).
2. Funda Armağan, Kolonda Katı Faz Özütleme ile Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2000).
3. Yalçın Akkaya, Tekstil Ürün ve Atıklarında Bazı Eser Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu ve Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2002).
4. Ali Duran, Vinil Pridin Bazlı Sorbentlerin Ağır Metaller ile EtkileşimiHacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2005) (Eş Danışman).
5. Gökhan Önal, Doğal Su ve Gıda Örneklerindeki Bazı Metal İyonlarinin Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2005).
6. Nilgün Develioğlu Erdoğan, Birlikte Çöktürme ile Eser Düzeydeki Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2005).
7. Rukiye Sungur Çay, Bazı Ağır Metal İyonlarının Membran Filtreler Üzerinde Zenginleştirilmeleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2006).
8. Döndü Serpil Kaçar Peker, Rafine ve Rafine Edilmemiş Yemeklik Tuzların Analizleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2006) (İkinci Danışman).
9. Hikmet Balgüneş, Çeşitli Çevresel Örneklerde Bulunan Eser Düzeydeki Bazı Ağır Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2007).
10. Ayşe Kars, Doğal Örneklerdeki Bazı Eser Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2007).
11. Ömer Ercan, Bakır(II) İyonunun Katı Faz Ekstraksiyonu-AAS Kombinasyonu ile Tayini, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2008).
12. İshak Afşin Kariper, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Eser Element Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2008).
13. Yunus Emre Ünsal, Altının Karbon Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2009).
14. Selin Göllü, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Metal İyonlarının Katı-Faz Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2010) (İkinci Danışman).
15. Nebiye Kızıl, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2010).
16. Ayşe Aydın, Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2010).
17. İpek Murat, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Bazı Metal İyonlarının Önderiştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2011).
18. Duygu Hasercan, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2011).
19. Zeynep Cihan, Karbon Nanotüp Üzerinde Boyar Madde Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri(2011).
20. Erkan Yılmaz, Karbon Nanotüp Üzerinde Bazı Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2012).
21. Zeynep Topalak, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Metal Önderiştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2012).
22. Sevtap Yiğit, Membran Filtre Üzerinde Germanyumun Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2013).
23. Recep Altın, Eser Düzeydeki Bazı Metallerin Zenginleştirildikten Sonra Alevli AAS ile Tayinleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2013).
24. Esra Kıranartlıgiller, Mikroekstraksiyon ile Bakırın Deriştirilmesi ve Spektrometrik Tayini, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2014)
25. Mehmet Karaca, Mikroekstraksiyon-Alevli Atomik Absorsiyon Spektrometri Kombinasyonu ile Eser Metal Ayrılması-Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2014).
26. Zeliha Erbaş, Bazı Metal İyonlarının Patent Blue V Kompleksi Halinde Çok Duvarlı Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini, Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir (2015) (İkinci Danışman).
27.Aslıhan Temeltaş, Aktif Karbon Kumaşı Üzerinde Eser Metal Ayrılması-Zenginleştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2016).
28.Demet Acar, Adsorpsiyona Dayalı Yeni Bir Eser Metal Zenginleştirme Yöntemi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2016).
29. Dilek Kamaş, 1-(2-Piridilazo) 2-Naftol (PAN) ile Doyurulmuş Manyetik Karbon Nanotüp Üzerinde Pb(II) ve Cu (II) İyonlarının Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir (2015) (İkinci Danışman).
30. Meltem Köksal, Eser Metal Zenginleştirilmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2016).
31. Mustafa Yemen, Pb(II) İyonlarının Supramoleküler Çözücü Kullanılarak Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini, Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir (2018) (İkinci Danışman).
32. Haldun Hilmi Görücü, Eser Türlerin Zenginleştirilmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2018).
33. Metin Ağırbaş, Mikro ekstraksiyon ile eser düzeydeki manebin deriştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2018).
34. Bircan Özdemir, Eser düzeydeki Kuersetin için yeni bir ekstraksiyon yöntemi geliştirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2019).
35. Semanur Deryol, Eser Düzeydeki Brown HT Boyarmaddenin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2019).
36. Selver Doğru, Mikroekstraksiyonla Civanın Zenginleştirilmesi Sonrası Spektrometrik Tayini, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya (2019). (İkinci Danışman).
37. Meliha Çelik, Sudan Orange G Boyarmaddesinin Supramoleküler Çözücüler Kullanarak Mikroekstraksiyonu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2019).
38. Fidan Kestane, Katı Faz Mikroekstraksiyonu ile Malahit Yeşili Boyar Maddesinin Ayrılması-Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2020).
39. Rizqan Maulana, Bakır (II) ve Kurşun (II) İyonlarının Önderiştirilmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2020).
40. Furkan Uzcan, Çevresel Örneklerde Bakır(II)’nin Doğru ve Duyar Tayini İçin Yeni Bir Yaklaşım, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri (2020).