Ulusal İşbirliği


   Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK

   Karadeniz Teknik Üniversitesi

   senturk@ktu.edu.tr  Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  mtufekci@ktu.edu.tr Prof. Dr. Celal DURAN

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 cduran@ktu.edu.tr

 Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT

 Ege Üniversitesi

 ozlem.sogut@ege.edu.tr

  Prof. Dr. Durali MENDİL

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  dmendil@gop.edu.tr

  Prof. Dr. Nuray Öğün ŞATIROĞLU

  Hacettepe Üniversitesi

  nurayo@hacettepe.edu.tr Prof. Dr. Süleyman Ali TUNCEL

 Hacettepe Üniversitesi

 atuncel@hacettepe.edu.tr Prof. Dr. Ahmet SARI

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 ahmet.sari@gop.edu.tr     Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU

     Sakarya Üniversitesi

     imamoglu@sakarya.edu.tr
Prof. Dr. Ali GÜNDOĞDU

Gümüşhane Üniversitesi

a.ramazan.gundogdu@gmail.com
,
     Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ

     Sakarya Üniversitesi

     altundag@sakarya.edu.tr


 Doç. Dr. Sadin ÖZDEMİR

 Mersin Üniversitesi

 sadinozdemir@mersin.edu.tr

 Doç. Dr. Ersin KILINÇ

 Mardin Artuklu Üniversitesi

 kilincersin@gmail.com   Doç. Dr. Halil İbrahim ULUSOY

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  hiulusoy@cumhuriyet.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SAYDAN KANBEROĞLU

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  gskanberoglu@yy.edu.tr